Norsk kalender

Merkedager

 

 

Merkedager er en betegnelse på dager da man etter gammel tradisjon måtte gi akt på vær og vind og det som hendte omkring en i naturen, for å ta varsler av det for fremtiden. Det varslet gode eller dårlige åringer, krig eller fred, pest og død eller lykkelige begivenheter, sol og varme eller uvær og frost. Disse dagene hadde sine spesielle merker på primstaven, og falt i katolsk tid også ofte sammen med kirkens forskjellige festdager.

 

I det gamle bonde-samfunnet hadde merkedagene sin betydningsfulle misjon fremfor alt ved at de tjente som fastmerker i årets kretsløp.

 

Denne filen er laget for å fungere sammen med Norsk Kalender, men kan kjøres uavhengig av den. Ved eventuelle spørsmål, feil eller mangler, ta gjerne kontakt.

 

 

 

© 1996 - 2013

Atle Fossås.

V281213

All rights reserved.


atle.fossas@bkkfiber.no