Bildet er fra Ådlandssætra som ligger på østsiden av Altasæterdalen, ikke langt fra Bjergane. Bjergane ligger på vestsiden, inn under Bjergabrotet.

Har du fakta/sagn om Bjergane eller Ådlandssætra?
Skriv nytt innlegg, eller ta kontakt på annen måte.

Ta og kontakt dersom du finner feil eller mangler.

Kontaktinformasjon
Navn:              Atle Fossås
Adresse:          Åsen 21, 5642 Holmefjord.

Mobil:              48261454
E-post:            bjergane@atfoss.no
Hjemmeside:     www.atfoss.no

Webbhotell:      https://www.domeneshop.no/

Web Builder:     http://www.wysiwygwebbuilder.com/