Status 23.08.2017

 

Stien mellom Vegaskiftet og Bjergabrotet (Bjergane) er ryddet og merkingen frisket opp med ny maling.

 

Stien mellom Fjeringaskiftet og Bjergabrotet er også ryddet og nå merket med rød maling.

 

Hege har passert 50 turer til Bjergabrotet. Godt jobbet! Hvem blir den neste?

 

 

Status 12.04.2016

Traktorvegen mellom Bygdaheimen og Fjeringaskiftet er nå rustet opp etter tømmerdriften så nå er det fint å gå denne vegen.

 

 

03.01.2016

Der er nå lagt ut ny bok i postkassen på Bjergabrotet for året 2016.

I 2015 vart det registrert 189 turgåere med totalt 318 turer. Godt Nyttår!

 

 

Status 08.11.2015

 

Vegen til Kjøpmannava er bomveg. Prisen er no kr. 40,00 for personbil.

 

 

 

Status 03.06.2015

 

1. (Va - Bjergabrotet) Hele strekningen er nå ryddet.

 

2. (Slettene - Bjergabrotet) På første del (skogsvegen) er det en del rotvelt men ikke noe problem å passere. Stien fra skogsvegen til Vegaskiftet er ryddet men ikke merket. Stien fra Vegaskiftet til Bjergabrotet er ryddet og merket med rød maling.

 

3. (Holmefjord - Bjergabrotet) Stien fra Fjeringaskiftet og til Bjergabrotet er ryddet og merket med røde og hvite plaststrimler. Skogsvegen opp til Fjeringaskiftet anbefales ikke for andre enn de med spesiell interesserte for moderne skoghogst.

 

 

19.04.2015

 

I år blir Bjergabrotet et av besøkspunkta til Fusa på kryss og tvers (Fusa Turlag). I den forbindelse er det sett opp midlertidige skilt "Bjergabrotet" fra traktorveg til Ådlandssætra (på Va) og mot Bjergane, slik at ukjente lettere skal finne fram. Stien er og ryddet og merket med røde og kvite plaststrimler.

Til Bjergabrotet finnes mange alternative ruter. Se Oversiktskart eller menyen Nedlasting.

 

NB: Det er noe rotvelta gran på traktorvegen fra der den tar av fra vegen til Ådlandssætra og fram til der hvor stien begynner, men ikke verre enn at en kommer forbi.

 

 

01.01.2015

Der er nå lagt ut ny bok i postkassen på Bjergabrotet for året 2015.

I 2014 vart det registrert 84 turgåere med totalt 283 turer. Målet må være økning i 2015.

 

 

Status 08.05.2014

 

Hope - Bjergabrotet.

1.  Fra Hope til riksveg 48 følger man vegene. Her trengs ingen merking eller rydding.

2.  Fra riksveg 48 til en tar av fra traktorveg trengs heller ingen merking eller rydding.

3.  Fra traktorveg til Vegaskiftet. Her er det ryddet men bør merkes på nytt.

4.  Fra Vegaskiftet til Bjergabrotet. Her er det ryddet og merket med rød maling.

 

Holmefjord - Bjergabrotet.

1.  Bygdaheimen til Fjeringaskiftet (traktorveg). Her trengs ingen merking eller rydding.

2.  Sti fra Fjeringaskiftet til Bjergabrotet. Ryddet og merket med hvite og røde plastbånd.

 

Kjøpmannava - Bjergabrotet.

1.  Gamlestien til Bjergane. Her er det ryddet og merket med hvite og røde plastbånd.

2.  Skogsvegen via Ådlandssætra. Her trengs ingen merking eller rydding.

3.  Snarveg fra Bjergane til Bjergabrotet. Her er det ryddet og merket med rød maling.

 

Dale - Bjergabrotet via Norddalen. God turløype, trenger ingen rydding eller merking.

Dale - Bjergabrotet via Sørdalen. God turløype, trenger ingen rydding eller merking.

 

Kløvjavegen: Kløvjarenen er nå ryddet men ikke merket.

 

Det bør og settes opp skilt på Vegaskiftet, Fjeringaskiftet, Bjergane og Bjergabrotet.

 

NB: Vegen til Kjøpmannava er bomveg, pris pr. 26.11.13 = kr 20,00 for personbil.

 

GPS-målte lengder

 

Slettene (Øyro) - Bjergabrotet ca. 3 km.

Handlevegen, Hope - Bjergane anslåes til ca. 5 km mens Kløvjavegen er ca. 1 km lengre.

 

Bygdaheimen - Bjergabrotet ca. 4 km. (Via Vegaskiftet ca. 4,4 km).

 

Kjøpmannava - Bjergane, gamle stien ca. 1.5 km. (via Ådlanssætra ca. 2,7 km).

 

Dale - Bjergane, Norddalen ca. 3,2 km. (Via Sørdalen ca. 5 km men her kan det kortes inn med å parkere lenger oppe samt krysse myrene oppe på Bjergane).

 

Bjergane - Bjergabrotet, rundt 200-300 meter og med en høydeforskjell på 45-50 meter.

 

 

 

GOD TUR!

 

 

 

            Værvarsel Bjergabrotet

 

 

 

                                                                                                            Til toppen