Vettisfossen

Vettisfossen er Norges og Nord-Europas høyeste uregulerte fossefall. Fossen ligger i Årdal kommune i den sørvestre delen av Jotunheimen. Vettisfossen har et fritt fall på 275 meter ned fra Vettismorki. Fossen er en del av vassdraget Morka-Koldedøla som har sitt utspring i Morka-Koldedalen. Vatnet renner ned i Utladalen og ut i elva Utla. I Norge er det bare Mardalsfossen, Ringedalsfossen og Skykkjedalsfossen som har et større fritt fall.

Fossen er et yndet turistmål. Cirka 1 ½ - 2 timer gange fra gården Hjelle i Utladalen og er i turistsammenheng Årdal sitt mest kjente varemerke. Før folkevegen til Vetti kom var trafikken til fossen moderat, men dei siste åra har det blitt svært mange som har vitja fossen. Den vanligste måten å oppleve fossen på sommertid, er å ta gangvegen til Vetti (høg standard) og derifra på grei gangsti fram til fossen. Første del over haugen og bratt ned til Utla er T-merket. Inne ved fossen kan man selv velge hvor langt man vil gå fram og bli oversprøytet med vann.
 
Vegen fram til Vettisfossen er ei naturoppleving av høg klasse. Vatn renn over alt gjennom bekker og sideelver med fosser som kaster seg ut over stupa i Utladalen. På sommeren er hovudelva i dalbotnen (Utla) grønn (brevatn). Langsomt farger også elva Årdalsvatnet grønt.

Tidligere brukte man å sende tømmer som ble hogd i den frodige furuskogen oppe på Vettismorki utfor fossen i vintersesongen hvor snø i bunn tok av for noe av fallet som ellers ville knust tømmeret til pinneved.

Vil man se fossen ovenfra skal man ta den T-merkete ruta mot Ingjerdbu fra sti-krysset ved Vetti. Finest utsyn er det fra plattformen i kanten av stupet ved Vettismorki. Turen hit tar ca. 2,5 timer tur retur. Skulle du ha ønske om å oppleve Vettisfossen på vinterstid, er dette fullt mulig. Hva med en klatretur i fossen? (dette er gjort tidligere, men blir rekna som farlig).

Vettisfossen ble fredet allerede i 1924 takket være iherdig innsats bl.a. fra Vestlandske Naturfredningsforening.