Overblikk

Utladalen ligg innerst i Sogn, i Årdal kommune. Dalen er ca to mil lang og en av Europas djupeste dalføre som bergtek mange besøkende med sin ville og frodige natur. Dalen er en innfallsport til Vest-Jotunheimen. Rundt dalen ligg de høgstliggende fjellpartia i Noreg, med mange topper på over 2000 meter. Her ligg og de alpine Hurrungane som er den villeste tinderekka norske fjell kan by på og et attraktivt område for fjellklatring. På Skåri, ved Hjelle, finn en Utladalen Naturhus. Ett senter som med sitt innhold og sin plassering, gjev alle muligheter til å oppleve denne heilt spesielle naturdramatikken. Går du en tur gjennom Utladalen en varm sommerdag, vil du finne den så frodig at det minner om sydligere breddegrader samtidig som høgfjellet med is og snø ligg innenfor rekkevidde.

Dalen og landskapet er vilt, men her har folk budd i generasjoner, både nede i dalbotnen og oppe i de stupbratte sidene. Vormeli, av mange sett på som den mest utilgjengelige garden i landet, ligg her. I dag er det stort sett slutt både på gardsdrift og støling i Utladalen, men de siste 20 åra har brukarene sett i stand bygninger på støler og gardsbruk i Vormeli, Stølsmaradalen, Fleskedalen, Vettismorki, Vetti, Gravdalen, Avdalen, Skåri og Hjelledalen.

I 1980 vart Utladalen verna som landskapsvernområde samstundes med opprettinga av Jotunheimen nasjonalpark. Formålet var å verne ett vilt og vakkert vestlandslandskap med naturmiljø og kulturminne som er vevd sammen i en helhet. Det er mange grunner til at en ønsker å ta vare på det kulturdokument Utladalen med sine mange kulturminner representerer. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har forvaltningsansvaret for Utladalen landskapsvernområde. Kommunalt oppnemt tilsynsutvalg tek del i forvaltningen av verneområdet, særlig lokalsamfunnets interesser.

All planlegging og evaluering av skjøtselstiltak skjer i ett samarbeidsforum der alle grunneiere / brukere og Statens naturoppsyn er representerte. En omfattende skjøtsel og pleie av heile Utladalen landskapsvernområde er ikke realistisk. Fire delområder er utpekt til skjøtseltiltak. Det er Hjelle, Skåri, Avdalen og Vetti. I løpet av tre-fire sommermåneder blir det meste av innmarka ved disse gardene beita og slått. Mange bygninger er restaurerte og vølte. Gamle ferdselsveger blir helde i hevd ved årlig skjøtsel. Kvar sommer blir 8-10 studenter og håndverkere hyra inn for å utføre mange av skjøtseloppgåvene. Det starta med idealisme hos enkeltpersoner og lag som såg muligheter og verdier som var i ferd med å gå tapt. I dag er det etablert ett system som viderefører arbeidet. Dette systemet representerer en møteplass for den offentlige forvaltningen, private grunneiere, lag og privatpersoner som vil gjøre sitt i den store dugnaden det er å la Utladalen være ett levende kulturlandskap.


Naturhuset finn en i sjølve inngangen til Utladalen, og stiftinga Utladalen Naturhus sitt utstillings- og informasjonssenter held til i den gamle uthusbygningen og stovehuset på bruket Skåri ved Hjelle. Uthuset er frå 1912, medan stovehuset er opprinnelig omkring 200 år gammelt. Naturhuset vart offisielt åpnet våren 1998 og blir drive av stiftinga Utladalen Naturhus. Naturhusets permanente utstilling i uthus/fjøs fortel om naturforhold og kulturhistorie i Vest-Jotunheimen. Utstillinga byr og på en film som gjev ett snitt av det Utladalen og Vest-Jotunheimen byr på i tillegg til klatrehistorie. Elles vert huset nytta til ulike temautstillinger og vandreutstillinger. Statens naturoppsyn og Den Norske Turistforening har eigen informasjon i naturhuset. Stovehuset har møterom i stova, enkelt kjøkken og kontor for Årdal Turlag og Statens Naturoppsyn. Kafedrifta er og i stovehuset.

Utladalen Camping ligger idyllisk mellom ville fjell i Øvre Årdal ved inngangen til Jotunheimen nasjonalpark. Utladalen camping har mat servering på sommeren med øl og vin rettigheter.