Victoria

MS "Victoria" er et passasjerskip som ble overlevert Interessentskapet for dampskibsfart på Norsjø i 1882. Skipet var byggenummer 93 ved Akers mekaniske verksted i Oslo, og var opprinnelig utstyrt med en kullfyrt dampmaskin. MS "Victoria" har gått i mer eller mindre fast rute på Telemarkskanalen, mellom Skien og Dalen, siden 1882. Etter 1963 har skipet hovedsakelig gått i turisttrafikk i sommermånedene. MS "Victoria" eies og driftes i dag av Skien-Dalen Skipsselskap AS.

Skipet er oppkalt etter kronprinsesse Victoria som var den svensk-norske kronprins Gustavs tyske hustru.

Historie

Etter åpningen av Norsjø-Skienkanalen i 1861 økte passasjertallet og godsmengden på ruten. Interessentskapet for dampskibsfart på Norsjø besluttet derfor å bygge et nytt og større skip for å erstatte DS "Amtmand Aall" fra 1861. Kontrakten gikk til Akers mekaniske verksted i Oslo, og 11. februar 1882 ble skipet sjøsatt og døpt DS "Victoria". Postbefordring hadde hele tiden vært en del av trafikkgrunnlaget, men i 1888 ble oppgaven formalisert gjennom en kontrakt med Postverket som betød årlig tilskudd på 2 500 kroner. Kontrakten forutsatte at skipene hadde postkontor med postfunksjonær ombord, en ordning som varte fram til 1929. 23. oktober 1893 hadde skipet celebre gjester da Kong Oscar og sønnen Prins Eugen var passasjerer på en seiling opp kanalen. I 1953 ble dampmaskinen erstattet med en dieselmotor, men allerede etter 1956-sesongen ble ruten nedlagt, og MS "Victoria" ble lagt i opplag. 24. februar 1961 ble selskapet AS Turisttrafikk dannet, med det formål å gjenoppta passasjertrafikken på Bandak-Norsjøkanalen. Selskapet kjøpte MS "Victoria", og 21. juni 1963 ble skipet igjen satt inn i ordinær rutetrafikk. I sommermånedene går skipet fortsatt i turisttrafikk på Telemarksskanalen.

Skipet

MS Victoria's tonnasje var ved levering 141,76 bruttoregistertonn og 71,73 nettoregistertonn. Fremdriften ble besørget av en propell drevet av en kullfyrt compound dampmaskin med arbeidstrykk 70 psi og oppgitt ytelse 29 nhk (nominelle hestekrefter). Kjelen ble etter en tid ombygd fra kullfyring til oljefyring, noe som reduserte driftskostnadene. I 1953 ble dampmaskinen erstattet av en dieselmotor. I 1907 var skipet sertifisert for 75 passasjerer. I dag har hun en kapasitet på 180 passasjerer, og har vært ombygd og oppgradert en rekke ganger.