Utne

Utne
er en bygd i Ullensvang kommune i Hardanger. Utne ligger nord på Folgefonnhalvøya, på sørsiden av Utnefjorden og vest for innløpet til Sørfjorden. Utne er mellom dei eldste gardene her ikring, og navnet Utne er så eldgammalt at vitskapsmenn ikke greier tyda det.

Utne Hotell er et av Norges eldste hotel med sammenhengende drift i same bygning. Siden huset vart bygd i 1722 har hotellet vorte påbygd og modernisert med pietet flere gonger. Seinest vinteren 2004/05 har hotellet gjennomgått ei total restaurering. Restaureringa er gjort i samarbeid med Riksantikvaren, for å bevare det unike og gamle ved hotellet.

Utne Hotel er en del av De Historiske hotel & spisesteder og tilbyr DNT-medlemmer 10 % rabatt på overnatting. Merk at du må bestille overnatting på DNTs nettsider for å få rabatt.

Utne er trafikknutepunkt mellom Bergen og Oslo når man velger å reise over Haukeli. Hver sommer frakter fergen mellom Utne og Kvanndal mange tusen turister som velger den storslåtte naturen i Hardanger.

På Utne ligger Utne kirke, som er en langkirke med 360 plasser og bygget i 1895.

Hardanger Folkemuseum ligger 200 meter fra fergekaien. Museet har temautstillinger rundt Hardangers kultur og historie, og dessuten skiftende kunstutstillinger.

Noe av det museet viser fram, er en gjenskaping av et klyngetun fra tiden før 1800-tallet, en gammeldags frukthage, et gammelt skolehus fra Djønno, en samling av bunader, hardingfeler, naust og en landhandel. Det er Hardanger Folkemuseum som eier friluftsmuseet Skredhaugen utenfor Lofthus, og museet samarbeider med Agatunet. Museet har åpent hele året.

På Utne ligg også hovedkontoret til Sparebanken Hardanger.

1 km fra Utne i retning av Jondal ligger Norges største fruktlager, hvor moreller, plommer, epler og pærer fra distriktet blir sortert og pakket.

Riksvei 550 går forbi Utne til Odda og Jondal.