Anløpssteder sydgående

Kirkenes er et tettsted og administrasjonssenteret i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Tettstedet hadde 3316 innbyggere per 1. januar 2009. Neset mellom Pasvikelven og Langfjorden het tidligere "Piselvnes". Da det i 1862 ble bygget ei kirke på neset ble stedsnavnet endret til Kirkenes.
     Hovednæringen i Kirkenes var i mange år gruvedrift. På det meste hadde gruvedriften 1500 ansatte. I 1996 opphørte driften ved AS Sydvaranger, men i 2009 begynte arbeidet med å forberede gruvene for ny drift. I den senere tid har turisme overtatt som den viktigste næringen i Kirkenes.

Vardø en bykommune som ligger i Finnmark og som grenser mot nabokommunene Vadsø i vest, og Båtsfjord i nordvest. I dag bor det ca. 2600 innbyggere i kommunen, derav drøyt 2000 i selve byen som ligger på den 3,7 km² store Vardøya.
     Det nest største tettstedet er Kiberg. Hammerfest og Vardø er de eldste byene i Nord-Norge ettersom de fikk bystatus samtidig i 1789. Vardø by er Finnmark fylkes tusenårssted. Vardø er Finnmarks eldste fiskevær. Vardø er kjent som Pomorhovedstaden da byen på 1800 tallet var et sentrum for handel med Russland.

Båtsfjord kommune ligger i Øst-Finnmark ved Barentshavet, og grenser i sørøst mot Vardø, i sør mot Vadsø og i vest mot Berlevåg, samt møter Tana i ett punkt i vest. Båtsfjord er en kommune i Finnmark som ligger på Varangerhalvøya ut mot Barentshavet. All bosetning er samlet i det store fiskeværet innerst i den 13 km lange Båtsfjorden. Ishavsveien, Riksvei 891 over Båtsfjordfjellet (400 moh), gir tettstedet helårs veiforbindelse. Båtsfjord lufthavn er Norges nyeste flyplass, ferdigstilt i 1999. Flyplassen har 4 daglige ruteflyavganger betjent av Widerøe.
     Båtsfjord er en av Finnmarks største fiskehavner med rundt 10 000 båtanløp i året og har en rekke anlegg for fiskeforedling.


Berlevåg er kommunesenter i Berlevåg kommune som ligger i det nordøstlige Finnmark. Kommunen grenser til Tana i sør og Båtsfjord i øst, og møter Vadsø i ett punkt i sørøst.
Kommunens 1100 innbyggere bor i fiskerihavnen, senteret Berlevåg og i fiskeværet Kongsfjord. Berlevåg lufthavn har daglige avganger til Hammerfest og Tromsø, samt Vadsø og Kirkenes. De viktigste næringsveier er fiske, fiskeforedling, handel, samt offentlig og privat service.

Mehamn er et tettsted og administrasjonssenteret i Gamvik kommune i Finnmark. Tettstedet hadde 704 innbyggere per 1. januar 2009. Her ligger Mehamn lufthavn, og Hurtigruten har daglige anløp her.
Mehamn ligger på Nordkinnhalvøya i Finnmark og er Hurtigrutens nordligste havn. Stedet er kjent for Mehamn-ulykken, en flyulykke i 1982 der 15 personer mistet livet.
     3. juni 1903 måtte militære styrker kalles ut da om lag 1500 fiskere angrep hvalfangststasjonen i Mehamn for å redde levebrødet sitt. Torskefisket hadde sviktet, og de mente dette skyldtes mangel på hval som kunne jage torskestimene mot land.

Kjøllefjord er et fiskevær, et tettsted og administrasjonssenteret i Lebesby kommune i Finnmark. Tettstedet hadde 928 innbyggere per 1. januar 2009, og ligger innerst i Kjøllefjorden på Nordkynhalvøya, og har daglige anløp av Hurtigruten.
     Kjøllefjord regnes som skillet mellom Øst og Vest-Finnmark. Stedet ligger helt ut mot Nordishavet, og det kan bli vanskelige forhold i nordvestlig vind. To indre moloer skjermer småbåthavnen og industrikaien mot havet. Kjøllefjord ligger 30 km fra småflyplassen i Mehamn, og i 1989 ble stedet tilknyttet riksvei-forbindelse.

Honningsvåg er en by på Magerøya i Nordkapp kommune i Finnmark. Byen hadde 2367 innbyggere per 1. januar 2009, og er administrasjonssenteret i kommunen. Nordkapp kommune hadde 3199 innbyggere (pr. 1. mai 2008).
     Honningsvåg har vært tilknyttet fastlandet gjennom en nesten 7 km lang undersjøisk tunnel siden 1999. Honningsvåg ligger ved E69 35 km sør for Nordkapplatået med Nordkapphallen. Beliggenheten gir byen livlig turisttrafikk om sommeren. Honningsvåg hadde 112 cruiseanløp i 2004, bare Geiranger og Bergen hadde flere. Honningsvåg har flyforbindelse med blant annet Oslo via Tromsø fra Valan lufthavn ca 5 km fra Honningsvåg.

Havøysund er et tettsted, et fiskevær og administrasjonssenteret i Måsøy kommune i Finnmark. Tettstedet ligger på kysten av Vest-Finnmark, og har 1093 innbyggere per 1. januar 2009. Fiskerinæringa er viktigste næringsvei med en rekke fiskefartøy, to store fiskeindustribedrifter samt landets nordligste klippfisktørkeri.
     Stedet ligger på Havøya og har hatt bruforbindelse med riksvei 889 på fastlandet siden 18. august 1988, da Havøysundbrua ble offisielt åpnet av Kong Olav V. Norsk Hydro har bygget en vindmøllepark på øya, noe som har blitt et landemerke for alle sjøfarende. Vindmøllene ligger på Gavlen, hvor utkikkspunktet "Arctic View" gir utsikt ut i Barentshavet og til det arktiske øyriket omkring.

Hammerfest er en av verdens nordligste byer. Hammerfest kommune ligger på Kvaløya med bruforbindelse til fastlandet. Den grenser til Kvalsund i øst, Alta i sør og til Hasvik i vest. Kommunen består av Hammerfest, Forsøl, Hønseby, Rypefjord, Akkarfjord, Hellefjord, Kårhamn, Skarvfjordhamn og Sandøybotn. Ca. 6800 av kommunens innbyggere bor i selve Hammerfest, og ca. 1700 bor i tettstedet Rypefjord. Til tross for beliggenheten nord for polarsirkelen har byen en isfri havn. På Melkøya, rett utenfor Hammerfest, bygges landanlegget som skal behandle og kjøle ned gassen fra Snøhvitfeltet. Anlegget ble igangsatt høsten 2007. I 2005 kom Hammerfest på UNESCOs verdensarvliste med det nordligste målepunkt i Struves meridianbue.

Øksfjord er et tettsted og administrasjonssenteret i Loppa kommune i Finnmark. Tettstedet har 482 innbyggere per 1. januar 2009. Nærmeste by er Alta som ligger omtrent 120 kilometer fra tettstedet.
     Øksfjord var tidligere kjent for sildoljefabrikk som ble nedlagt på 1980-tallet. Stedet har i dag en moderne forfabrikk og en rekke fiskeoppdrettsanlegg. I tillegg produseres mye av isoporkassene som brukes av laksenæringen i Vest-Finnmark og Nord-Troms på fabrikkanlegget på tettstedet. Det er en rekke fine fiskevann og turmuligheter i området.

Skjervøy ligger i Troms. Kommunen har landgrense i sørvest (på Uløya) til Nordreisa kommune, og grenser for øvrig, over de omliggende fjorder og hav, i øst mot Kvænangen og Loppa, i vest mot Lyngen og Karlsøy. Øygruppa Skjervøy kommune omfattar øyene Skjervøy, Kågen, Arnøya, Uløya, Laukøya, Haukøy, Hakkstein, Vorterøya og Follesøyene. Kommunen hører til regionen Nord-Troms. Tettstedet Skjervøy, som er administrasjonssenter i kommunen, har 2343 innbyggarar (2006).

Tromsø er en by og en kommune i Troms fylke. Den er den største byen i Nord-Norge, og den syvende største i Norge. Byens største arbeidsplasser er Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge. Byen har siden 1800-tallet hatt tilnavnet "Nordens Paris". Tromsø kommune hadde 66901 innbyggere per 1. juli 2009, men med tilstrømmingen av studenter bor det 75000 mennesker i kommunen store deler av året. Tettstedet Tromsø hadde 55057 innbyggere per 1. januar 2009.
     Byens sentrum ligger på sørøstsida av Tromsøya, en grønn og lav øy på 21 km². Høyeste punkt på Tromsøya er Varden, 159  m.o.h., nord på øya. Midt på øya ligger vannet Prestvannet, som ble demmet opp i 1867. Bebyggelsen dekker store deler av øya, men det er skogområder langs høydedraget som strekker seg i retning nord-sør. På vestsida av øya er det noe jordbruksland.

Finnsnes er en by i Lenvik kommune i Troms. Finnsnes er regionssenter for Midt-Troms. Stedet har hatt bystatus fra 1. januar 2000, og ligger delvis vestvendt mot Gisundet og Finnsnesrenna, og delvis sørvendt mot Finnfjorden. Byen er forbundet med tettstedet Silsand på Senja-siden med den 1147 meter lange Gisundbrua. Finnsnes tettsted har 4185 innbyggere per 1. januar 2009, men når man snakker om byen regner man gjerne med tettstedet Silsand, og har da totalt 5 498 innbyggere.
     Byen har hatt en kraftig vekst de siste årene og mangelen på sentrale tomter har ført til økt bygging av leiligheter og boligblokker de siste 5 årene.

Harstad er nest største by og kommune i Troms, etter folketall. Byen som er Nord-Norges tredje største var ladested fra 1904. Bykommunen omfatter den nordøstlige delen av Hinnøya og den sørvestlige delen (53 km²) av Grytøya, som ligger rett nord for Hinnøya. Harstad grenser til Bjarkøy i nord, Kvæfjord i vest og Tjeldsund i sør. I søraust forbinder Tjeldsundbrua Hinnøya med Skånland og fastlandet over Tjeldsundet, og i øst finner vi Vågsfjorden der Harstad grenser til Ibestad. Kommunen har en vekst i folketallet på omkring 2 % per tiår, og selve byen ligger nordøst på Hinnøya. Her møtes den nord- og sørgående Hurtigruta hver morgen. Byens stamruteflyplass er lokalisert på Evenes, ca. 45 km sør for bysentrum. Harstad, som er eneste by på Norges største øy, omtales gjerne som "Vågsfjordens perle".

Risøyhamn er et tettsted i Andøy kommune i Nordland. Tettstedet har 211 innbyggere per 1. januar 2009, og ligger sørøst på Andøya. I Risøyhamn er det også lokalisert en havn med et moderne kaianlegg som kan ta imot større fartøy. Her ligger også den 750 meter lange Andøybrua, som går over Risøysundet og binder Andøya sammen med Hinnøya.
     Risøyhamn er også det sørlige utgangspunktet for Risøyrenna, som ble åpnet i 1922 og som er 4,8 km lang. Risøyrenna gjør det mulig for større fartøy å passere mellom Andøya og Hinnøya. Risøyrenna ble utvidet i 2001.

Sortland er en kommune og en by i Vesterålen. Kommunen har 9678 innbyggere (januar2008) og omfatter områder på øyene Langøya og Hinnøya. Mellom øyene går Sortlandssundet. Kommunen grenser i nord mot Øksnes og Andøy, i øst mot Kvæfjord, i sør mot Lødingen og Hadsel, og i vest mot Bø. De viktigste næringer er handel og tjenesteyting, men også landbruk, fiske og havbruk er viktig.
     Kommunesenteret Sortland er også regionsenter for Vesterålen. Småbyen hadde 4620 innbyggere i 2005. Sortland profileres som "Den blå byen ved sundet" etter et initiativ om å male alle bygninger i nyanser av blått. Dette prosjektet er imidlertid omstridt blant innbyggerne på Sortland. I dag er det et titalls bygninger i sentrum som er blå.

Stokmarknes er en by og administrasjonssenteret i Hadsel kommune i Nordland. Tettstedet Stokmarknes har 3148 innbyggere per 1. januar 2009, og ligger på Hadseløya. Stokmarknes fikk bystatus ved nyttår 2000.
     Stokmarknes lufthavn, Skagen ligger på Langøya, ca 5 km nord for Stokmarknes. Dette er en av Norges mest brukte regionale lufthavner med omlag 100000 passasjerer.

Svolvær er en by og administrasjonssenteret i Vågan kommune. Tettstedet Svolvær har 4167 innbyggere per 1. januar 2009. Svolvær - Kabelvåg er en tilnærmet sammenhengende bebyggelse på vel 6000 innbyggere.
     Den eldste boplassen i Svolvær ligger ved foten av Svolværgeita og er fra tidlig bronsealderen. Boplasser i huler og hellere er typisk for området hvor jakt og fangst har vært hovednæring.
Tidlig på 1900-tallet gikk Svolvær fra å være et av mange fiskevær i Lofoten til å bli et tettsted med stor befolkningsvekst og sterk økonomisk vekst.

Stamsund er et tettsted i Vestvågøy kommune i Lofoten. Tettstedet har 1016 innbyggere per 1. januar 2009. Stamsund er et viktig fiskevær med Aker Seafoods ASA og Lofoten trålrederi som viktigste bedrifter. Lofoten trålrederi er det største trålselskapet i Nord-Norge.
     Stamsund har et stort kulturliv med to frie teatergrupper, Figurteateret i Nordland, kunstgalleri og flere kunstnere. Om vinteren finnes det en alpinbakke. Overnattingsmuligheter er to rorbuanlegg og et vandrehjem. Stamsund kan i tillegg by på naturopplevelser i både fjell og havlandskap.

Bodø er en bykommune i Salten i Nordland. Den grenser i nordøst mot Sørfold, i øst mot Fauske og Saltdal, og i sør mot Beiarn og Gildeskål.
     Bodø er også fylkeshovedstad i Nordland og nest største by i Nord-Norge. Bodø ligger nord for polarsirkelen og har midnattssol fra 4. juni til 8. juli. Byens plass midt mellom hav og innland har gitt byen et bestemt næringsgrunnlag. Dertil de spesielle fordeler som etterkrigstidens teknikk og administrasjon har ført med seg.
Ørnes er et tettsted og administrasjonssenteret i Meløy kommune i Nordland. Tettstedet har 1588 innbyggere per 1. januar 2009, og ligger nord for innløpet til Glomfjorden. Riksvei 17 går gjennom stedet.

Nesna. Foruten tettstedet Nesna, består kommunen av øyene Hugla, Handnesøya og Tomma. Ved halvøya Skogsøy ligger Helgeland Sveiseindustris produksjonslokaler.
     Dikterpresten Petter Dass bodde mesteparten av sitt liv på Nesna og det var her han skrev mange av sine største verk.
     Ved kommunereformen i 1964 ble de delene av Nesna som lå rundt indre del av Sjona overført til den nye storkommunen Rana.

Sandnessjøen er en by og administrasjonssenteret i Alstahaug kommune i Nordland. Stedet ligger på Helgelandskysten, like ved fjellkjeden De syv søstre. Sandnessjøen fikk bystatus i 1999 og har 5711 innbyggere per 1. januar 2009.
     På Sandnesgården bodde høvdingen Torolv Kveldulvsson og sagakvinnen Sigrid omkring 870. Noen kilometer sør for byen ligger Alstahaug kirke og Petter Dass-museet. Petter Dass er blant de skikkelser som har gjort Alstahaug mest kjent gjennom tidene.
     Sandnessjøen betjenes av Stokka lufthavn. Med lang kai i en god havn er byen et trafikknutepunkt for ytre Helgeland.

Brønnøysund er en by og administrasjonssenteret i Brønnøy kommune i Nordland. Byen ligger ved kysten og kalles gjerne "Kystbyen midt i Norge". Brønnøysund er også regionsenter for Sør-Helgeland. Tettstedet Brønnøysund har 4 506 innbyggere per 1. januar 2009.
     Brønnøysund fikk ladestedstatus i 1923, men mistet den i 1964. Byen fikk bystatus i 2000. Fra Brønnøysund kan du i sør se byens kjente landemerke Torghatten. Byen er nok sannsynligvis mest kjent for den statlige registeretaten, Brønnøysundregistrene.

Rørvik er et tettsted og administrasjonssenteret i Vikna kommune i Nord-Trøndelag. Tettstedet har 2701 innbyggere per 1. januar 2009. Rørvik er fast anløpssted for Hurtigruten, og hver kveld møtes nordgående og sørgående hurtigrute i Rørvik. Selve tettstedet ligger i typisk kystlandskap og er for det meste gammel og ny trehusbebyggelse. Stedet har et typisk småbypreg. Rørvik er en betydelig fiskehavn, og Telenor har et av sine kundeservice-sentre her. Ved Rørvik ligger Nærøysundbrua som forbinder Vikna med fastlandet (Nærøy).

Trondheim er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen, og tredje største byen i Norge med sine 169 343 innbyggere (2009). Kommunen fikk sin nåværende utstrekning i 1964 da Trondheim ble slått sammen med nabokommunene Byneset, Strinda, Tiller og Leinstrand. Bysenteret (Midtbyen) ligger der Nidelva renner ut i Trondheimsfjorden. Kommunen grenser i øst mot Malvik og i sør mot Selbu, Klæbu og Melhus.
     Trondheim er administrasjonssentrum for Sør-Trøndelag fylke. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Høgskolen i Sør-Trøndelag ligger i byen. Nidarosdomen, egentlig Nidaros domkirke, ligger og i Trondheim og er Norges mest sentrale kirke.

Kristiansund er en by og en kommune på Nordmøre med 23240 innbyggere. Kommunen er omgitt av hav og fjorder. Det gamle bysenteret og tettstedet Kristiansund ligger ut mot havet på tre øyer. Det eldre ladestedet Lille-Fosen fikk offisiell bystatus den 29. juni 1742 under navnet Christianssund. De tre øyene har et areal på 22 km².
     Kristiansund kommune er en ny kommune som fra 1. januar 2008 er sammensluttet av gamle Kristiansund kommune og gamle Frei kommune, og har et areal på 87 km². Det er havna, og plasseringen langs skipsleia som har skapt byen Kristiansund. Byen har vokst fram gjennom fiskeri og klippfiskproduksjon mens dagens økonomi er sentrert rundt olje og gassvirksomheten på Haltenbanken. Kristiansund huser også Republikken Latvias konsulat for Møre og Romsdal.

Molde er en by og en kommune i Romsdal. Kommunen grenser i vest til Aukra, i nord mot Fræna og Gjemnes og i øst mot Nesset. Sør for Langfjorden i øst ligger Rauma, sør for Moldefjorden er Vestnes, og vest for Julsundet er Midsund kommune. Navnet antas å komme fra et norrønt gårdsnavn, Moldar, en flertallsform av mold. Byvåpenet, en hval som jager sild inn i en tønne, henspiller på byens opprinnelige livsgrunnlag - eksport av sild og tømmer. En person fra Molde kalles en moldenser.

Ålesund er en kommune og by på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Kystbyen er en av verdens største eksporthavner for klippfisk og har en travel fiskerihavn midt i sentrum med salg av fersk fisk og reker.
     Ålesund er internasjonalt kjent for sin særpregede arkitektur i jugendstil med tårn, spir og fantasifulle ornamenter på husfasadene. Arkitekturen i sentrum av Ålesund er resultatet av den katastrofale bybrannen i 1904, da hele sentrum ble lagt øde. Arkitektene som deltok i gjenoppbygningen, var unge, norske og inspirert av datidens moderne byggestil i tillegg til nasjonale og nasjonalromantiske impulser. Derfor har byen en unik plass i norsk arkitekturhistorie og er med i et europeisk nettverk for "art nouveau" sammen med blant annet Glasgow, Nancy, Wien, Barcelona, Brussel og Riga.
     Ålesund er i dag en by i sterk vekst. Innbyggertallet har økt fra 35 000 (1993) til 42 000 (2008), og byen forventes å passere 50 000 innbyggere innen 2018.

Torvik er et tettsted på Leinøy i Herøy kommune i Møre og Romsdal. Torvik ligg mellom Steinsvik og Frøystad i sør og Bø i nord. Vegen gjennom Torvik er fylkesveg 16 i Møre og Romsdal som tek av frå riksveg 654 på Frøystad. Ved sjøen ligg Herøyterminalen som er fast stoppestad for Hurtigruta.

Måløy er administrasjonssenteret i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane. Byen ligger på sørøst-siden av Vågsøya, og er en av landets viktigste fiskerihavner. Måløy fikk bystatus i 1997. Mellom Vågsøya og fastlandet går Ulvesundet og midt i leia ligger en liten øy som nå heter Moldøen, som lokalt i dag kjent som Lisje-Måløyna.

Florø er Norges vestligste by. Florø fikk bystatus i 1860 og var da senter for sildefisket både på 1800-tallet og i 1950-årene. Etter at kommunene Florø, Eikefjord, Bru og Kinn ble slått sammen 1. januar 1964 ble kommunen en bykommune og Florø administrasjonssenteret i kommunen.
     Byen fremstår i dag som en kombinasjon av sjarmerende småbyidyll og et næringsliv i utvikling. Kommunen er flere ganger kåret til den triveligste bykommunen i landet, og fikk blant annet utdelt "Miljøbyprisen" i 1998. Den har en strukturell oppbygging som en storby, siden den fra starten av var planlagt som en by i stedet for å bli utviklet som en etter hvert. Den har en hovedgate som går parallelt med kystlinjen, "Strandgata", som er handlegaten i byen. Etter en oppussing de siste årene er denne brosteinslagt i hele lengden i kombinasjon med asfalt i veiene, samt et sentralt plassert utbygd torg.

Bergen er en by og en kommune i Hordaland fylke på Norges vestkyst, omgitt av "De syv fjell", og ofte kalt Vestlandets hovedstad. Bergen ble grunnlagt av kong Olav Kyrre i 1070 med navnet Bjørgvin, som betyr "den grønne engen mellom fjellene". Bergen har i hele sin historie vært en ledende internasjonal handels og sjøfartsby, og var rikets hovedstad i Norgesveldets storhetstid til 1314.
     Bergen var Nordens største by til 1600-tallet og Norges største by til innpå 1830-tallet, og har siden vært Norges nest største by. Bergen kommune passerte en kvart million innbyggere i 2008. Storbyregionen Bergen og omland har over 80 % av innbyggerne i Hordaland og over 30 % av innbyggerne på Vestlandet.