Herand

Herand
er ei bygd i Ullensvang kommune (ytre Hardanger). Staden ligg syd for Samlen på Folgefonnhalvøya, på austsida av Ytre Samlafjorden. Herand ligg ved ei vik, innom Herandsholmane, og har gode havneforhold, noe som gjorde staden til et samferdselsknutepunkt i tida då fjorden var viktigeste ferdselsåra. På Herandsholmen var det tidligere handelssted og gjestgiversted. På Bakko er det et hellerissingsfelt fra yngre bronsealder.

Fra Herand er det om lag 13 km å kjøre til kommunesenteret Jondal. Sommerstid er det i tillegg hurtigbåtsamband mellom Herand og Norheimsund, Eidfjord, Lofthus, Utne, Kinsarvik og Ulvik.

Tveiti Oppgangssag

Lett tilgjengelig - tett ved Aqua Farms ligg den freda Tveiti Oppgangssag. Sager har det vert i bygda siden 1600-talet. Denne flerbladet saga kom til bygda i 1909 og vart driven til sist på 1970-talet.
Fyrste Dokumentasjon på Tveiti sag er fra 1603. Det er nevnt at det dette året vart sagd 300 bord ved saga. På denne tida var det stor eksport av tømmer til Skottland, og sagbruka hadde gode tider. Oppgangssager var et stort framsteg og gjorde arbeidet mye enklere.

I Herand har det vert 3 oppgangssager. Skottehandelen tok slutt på siste halvdel av 1700-talet, men det var likevel grunnlag for å holde liv i sagene. Båtbygging har lang tradisjon, og tømmeret til mange båter både i distriktet og elles i landet vart skåre her.

Sjølve bygningen er trulig ombygd i 1909, men det finnes tegn på at deler er eldre. Herand Aktiesagbruk AS var i drift til 1957, men saga var likevel i drift til slutten av 1970-talet, men nå med andre eiere. I 1986 vart saga freda og vart nyrestaurert i 1992. Ei ny stifting kom i gang i 2002.

Kvernhus

På garden Tveiten, like ovenfor oppgangssaga, ligg det et restaurert kvernhus vakkert innramma av den brusende fossen og grønne busker. Kvernhuset ligg tett ved saga, og dersom det er nok vannføring i elva kan du sjå korn bli til mjøl på gammelmåten (fredager i perioden 24.06 - 19.08) om du er på Tveitetunet.